Czech - Slovak business forum 2022
ai crowd, s.r.o.

ai crowd, s.r.o.

On-site
Slovakia, Rudina
Mr. Peter Macek, CEO
Mr. Ján Rofár, CTO

About Us

Sme vyhľadávaným partnerom pre služby v oblasti priemyselnej automatizácie, programovania, konštruovania, elektroprojekcie a inštalácie, softvérového inžinierstva. Tieto všetky služby ponúkame v jednom balíku – od návrhu riešenia až po implementáciu, ale i samostatne.

Areas of Activity

  • electrotechnics
  • engineering
Organisation
ai crowd, s.r.o.

Country
Slovakia
Rudina

Type
Company

Size
1-20

Website
http://aicrowd.eu/

Additional info about company
link


Participating in
26.5.2022 B2B negotiations
26.5.2022 B2B negotiations

Cooperation Profiles

Oblasť priemyselnej automatizácie, programovania, konštruovania, elektroprojekcie a inštalácie, softvérového inžinierstva.

Requested

cooperation in R&D distributor investor partner

Offered

available production capacities cooperation in R&D distributor merchandise partner subcontracting offers

Participants

Mr. Peter Macek CEO

Mr. Ján Rofár CTO